کیان 14 Shahrivar

به نظر شما دلار تا سقف 25000تومان می رسه؟

بله خیر تو این زمینه سر رشته ندارم

17 رأی

دهن فره 14 Shahrivar

زمانی که پدر وارد منزل میشه مقید به احوال پرسی و رو بوسی و یا مصافحه هستید

در منزل پدری زندگی نمی کنم روال خانه مانیست گرچه که درسته بله با میل و علاقه انجام میشه رابطه خوبی با هم نداریم

15 رأی

دهن فره 14 Shahrivar

برای پرداخت قبض موبایل و ایتنرنت مجبورم از هزینه های دیگر چشم پوشی کنم

پرداخت میکنند متوجه نمی شوم برنامه ریزی و محاسبه میکنم سخته ولی همین دلخوشمونه کمتراز 10 هزار تومان رو مجبورم

11 رأی

دهن فره 14 Shahrivar

یکی از مشکلات ایران را، نظام مدیریتی آن برمی شمارند. به نظر شما علیرغم انقلاب و تاسیس حکومت اسلامی در طول 40 سال تئوری و تحقیقات مدیریتی قابل توجه داشته ایم

کارعلمی وتحقیقاتی زمان بر است ما فقط مصرف کننده و مدعی هستیم نیاز به همت امید ایثار داریم بله زمان می خواهد عملیاتی شدن

12 رأی

دهن فره 14 Shahrivar

اینکه نیازها و لذت های جامعه در سطح غرایز و اولیه انسانی متوقف است نشانه چیست

سنتی بودن جامعه عدم پیشرفت و تحول در فرهنگ مهم این نیازهاومابقی اصلی نیست سرکوب شدن استعدادها و ظرفیت ها

12 رأی

Hani 14 Shahrivar

فكركن يه خواستگار داري كه پدرش كارخونه داره در حاليكه وضعيت مالي شما متوسطه و تفاهم خيلي زيادي هم نداريد.حاضر به ازدواج با اون شخص هستيد؟

بله،بالاخره پدرش كارخونه داره نه،از تفاوت طبقاتي رنج ميبرم نه، تفاهم خيلي مهمه

14 رأی

دهن فره 13 Shahrivar

برای جاویدان شدن بایستی مرد ؛ تا پس از آن مرگ دیگر نباشد

سخن جالب سقراط زندگی پس از مرگ معنی ندارد

15 رأی

دهن فره 13 Shahrivar

آیا شب ها در خواب؛ خواب می بینید

بله به تعبیر خوابم اعتقاد دارم کمی زود فراموش می کنم خیر

14 رأی

دهن فره 13 Shahrivar

آیا روزانه برای کارهای خیر و رفع بلا صدقه کنار می گذارید

بله خیر مرتب و با برنامه نه

17 رأی

دهن فره 12 Shahrivar

چند نوع کارت شناسایی و بانک همراه دارید

یکی دو تا سه تا چهار تا بیش از چهار تا

17 رأی

دهن فره 12 Shahrivar

بدون گواهینامه رانندگی یا بیمه شخص ثالث و بدنه سوار ماشین خواهیدشد

بله خیر

19 رأی

دهن فره 12 Shahrivar

برای آموزش و یادگیری افراد توان تنبیه و تحمل واکنش آنان را دارید

خیر نیاز به این کارها نیست بله

16 رأی

دهن فره 12 Shahrivar

آیا تا به حال به آسایشگاه معلولین ذهنی رفته اید

خیر بله در خانواده معلول ذهنی داریم

19 رأی