مهدی 11 Tir

چه نوشابه ای می پسندید؟

پپسی کوکاکولا نوشابه نمی خورم

41 رأی

حامد 11 Tir

به نظر شما کدام تیم قهرمان جام جهانی میشود؟

برزیل فرانسه انگلیس اسپانیا کرواسی اوروگوئه بلژیک

36 رأی

مرتضی 11 Tir

به نظر شما در کدام حالت، توسعه و پیشرفت کشور سریع تر خواهد بود؟

با وجود زبانها و گویشهای مختلف تک زبانه شدن ایران

36 رأی

سعید 10 Tir

ایا دولت روحانی مقصر اصلی وضعیت آشفته اقتصادی است؟

بله خیر

66 رأی

حمید 10 Tir

چرا باید ایران از جام جهانی حذف میشد؟

مربی گری بد کیروش مغرور بودن بازیکنان ایران بدی روزگار

38 رأی